surv.

surv.
1. survey.
2. surveying.
3. surveyor.

* * *

surv.,
1. surveying.
2. surveyor.
3. surviving.
SURV (no periods),
Standard Underwater Research Vessel (a type of research submersible made in Great Britain).

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • surv — abbrev. 1. survey 2. surveying 3. surveyor * * * …   Universalium

  • surv — abbrev. 1. survey 2. surveying 3. surveyor …   English World dictionary

  • surv — abbreviation 1. survey; surveying; surveyor 2. surviving * * * surv., 1. surveying. 2. surveyor. 3. surviving. SURV (no periods) …   Useful english dictionary

  • surv — abbreviation survey …   New Collegiate Dictionary

  • surv. — 1. survey. 2. surveying. 3. surveyor. * * * …   Universalium

  • SURV — Survey (Governmental » Military) …   Abbreviations dictionary

  • Surv. — abbr. survey …   Dictionary of English abbreviation

  • SURV — abbr. surviving …   Dictionary of abbreviations

  • surv. — 1) sur survey 2) sur surveying 3) sur surveyor …   From formal English to slang

  • sürvə — is. bot. Dodaqçiçəklilər fəsiləsindən çoxillik və birillik ot və kolcuqlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”